Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Raporlanır?

Kaza sonucu vefat etmiş olan kişinin varisleri, yani bakmakla yükümlü olduğu hak sahipleri için tazminat tutarını ve bu tutarın hak sahiplerine dağıtımını detaylarıyla hesaplayan ve bu dağıtımın detaylı devre (Geçmiş, Aktif, Pasif) tabloları ve açıklamaları ile dakikalar içinde raporlamasına imkan veren hesap kategorisidir.

Gireceğiniz minimum bilgi ile, hesaplanan Destek Tazminatı tutarını hak sahiplerine otomatik olarak dağıtıp, bu dağıtımı hak sahibi bazında detaylı devre (Geçmiş, Aktif, Pasif) tabloları ve açıklamaları ile dakikalar içinde raporlayabilirsiniz.

Raporlarınızı Bilirkişi Raporu, Bilgilendirme Raporu ya da Özet Rapor formatında hazırlayabilirsiniz.

Rapor Bilgileri

Dava Dosyasının tarafları, Rapor Makamı gibi, genel bilgi girişlerinin tanımlandığı adımdır.

Bilgi ve Özet rapor formatı seçilmesi durumunda bu adımlar sadeleştirilmiş olarak ekrana getirilir. Raporda dikkate alınmasını istediğiniz “Yaşam Tablo Tipi” seçimini bu adımda yapabilirsiniz.

Bilgi ve Özet rapor formatı seçilmesi durumunda bu adımlar sadeleştirilmiş olarak ekrana getirilir. Raporda dikkate alınmasını istediğiniz “Yaşam Tablo Tipi” seçimini bu adımda yapabilirsiniz.

Davacı SGK olarak işaretlediğinizde “Yaşam Tablo Tipi” otomatik olarak TRH-2010 ‘a dönüşecektir.

Tarih ve Ücret Bilgileri

Tazminata konu olayın tarih ve ücret bilgilerinin girildiği adımdır.

Tazminata konu olayın tarih ve ücret bilgilerinin girildiği adımdır.

“Günlük Net Çıplak Yevmiye” girilmez ise yazılım hesabın Asgari Ücret üzerinden yapılacağını algılar.

BYazılım Asgari Ücret tarihini Kaza Tarihi olarak kabul eder. Bu sebeple “Kaza Tarihi” girişi önemlidir.

Ek Bilgiler

Tazminata konu olayın Kusur Oranı ve Murisin Medeni Durum bilgilerinin girildiği adımdır.

Tazminata konu olayın Kusur Oranı ve Murisin Medeni Durum bilgilerinin girildiği adımdır.

Maddi tazminat Hesabından farklı olarak SGK tarafından bağlanan aylığın peşin değeri ve tazminat istek tutarları bir sonraki adım olan ‘Hak Sahipleri’ adımında, Hak Sahibi bazında girilir.

Hak Sahipleri

Hak Sahiplerinin bilgilerinin girildiği adımdır. Destek süreleri, oranları, eşin evlenme şansı, gibi arka planda çalışan yazılım algoritmasının otomatik hesap yapabilmesi için ihtiyaç duyacağı birçok veri bu adımda girilir.

Maddi tazminat Hesabından farklı olarak SGK tarafından bağlanan aylığın peşin değeri bu adımda Hak Sahibi bazında girilir. Yine Bilirkişi raporu formatında, Raporun sonuç bölümünde, istek tutarları ve tazminat hesabı sonuç rakamının kıyas tablosunun hazırlanabilmesi için girilecek istek tutarları ‘Hak Sahipleri’ adımında, Hak Sahibi bazında girilir.

Bunlara ek olarak ‘Ölüm Tarihi’ adımı, kaza tarihinden sonra ölen varis var ise ölüm tarihi öncesi ve sonrası destek paylarının doğru tespit edilebilmesi için hazırlanmıştır.

Bunlara ek olarak ‘Ölüm Tarihi’ adımı, kaza tarihinden sonra ölen varis var ise ölüm tarihi öncesi ve sonrası destek paylarının doğru tespit edilebilmesi için hazırlanmıştır.

Özet ve Onay

Raporunuzu oluşturmadan önce girişini yaptığınız bilgileri kontrol etmenize imkan veren ve bilgiler doğru ise raporlama için onay vereceğiniz nihai adımdır.

Yanlış bilgi girişi tespit etmeniz durumunda istediğiniz adıma tıklayıp bilgi girişini düzeltebilirsiniz. Doğru bir rapor alabilmeniz için girişi yapılmamış zorunlu alanlar var ise yazılım rapor almanıza izin vermeyecektir.

Yanlış bilgi girişi tespit etmeniz durumunda istediğiniz adıma tıklayıp bilgi girişini düzeltebilirsiniz. Doğru bir rapor alabilmeniz için girişi yapılmamış zorunlu alanlar var ise yazılım rapor almanıza izin vermeyecektir.

Bu tedbir gözden kaçabilecek hususlar olmasına rağmen işleme devam edip yanlış bir rapor için kontör harcamanıza mani olmak amacıyla alınmıştır.

Rapor Ekranı

Raporunuzun oluşturulması için onay verdikten saniyeler sonra raporunuzu görüntülemek, düzenlemek, yazdırmak ya da WORD formatında bilgisayarınıza indirmek gibi birçok işlemi yapabileceğiniz rapor görüntüleme ve düzenleme ekranına yönlendirilirsiniz.

Bu ekranda raporu oluştururken girişini yaptığınız bilgileri “Girmiş Olduğunuz Bilgiler” alanında görüntüleyebilirsiniz.

Benzer bir rapor hazırlayacaksanız veya mevcut raporu bilgi değişiklikleri sebebi ile tekrar hazırlamak isterseniz rapor bilgilerini taslak olarak kopyalayabilir veya Güncel Rapor Listenizde yer kaplamasını istemediğiniz raporları Arşive taşıyabilirsiniz.

Benzer bir rapor hazırlayacaksanız veya mevcut raporu bilgi değişiklikleri sebebi ile tekrar hazırlamak isterseniz rapor bilgilerini taslak olarak kopyalayabilir veya Güncel Rapor Listenizde yer kaplamasını istemediğiniz raporları Arşive taşıyabilirsiniz.

Tazminat hesaplarınız için harcadığınız zamanı artık işinize ve sevdiklerinize ayırabilirsiniz